Skip to content

Om Læderstræde 20

Beboerne tæller en række grønne aktører i Danmark: CONCITO, Plastic Change, Tænketanken Hav, Center for Applied Ecological Thinking, Deltager Danmark og KR Foundation. Vi arbejder med at skabe ny viden og engagement i den grønne omstilling.

Det er vores fælles vision, at Læderstræde 20 skal udvikle sig til en platform for dialog om bæredygtig omstilling for alle relevante aktører og beslutningstagere i offentligt, privat og civilsamfunds regi. Derfor er Læderstræde 20 også et forpligtigende fællesskab med et ønske om løbende at udbygge og styrke samarbejdet med relevante aktører i – og udenfor – Læderstræde 20. Det er vores mål at Læderstræde 20 kan styrke hele det grønne Danmark, og bidrage til at sætte turbo på den bæredygtige omstilling, nationalt og internationalt.

Om Læderstræde 20

Beboerne tæller en række grønne aktører i Danmark: CONCITO, Plastic Change, Tænketanken Hav, Center for Applied Ecological Thinking, Deltager Danmark og KR Foundation. Vi arbejder med at skabe ny viden og engagement i den grønne omstilling.

Det er vores fælles vision, at Læderstræde 20 skal udvikle sig til en platform for dialog om bæredygtig omstilling for alle relevante aktører og beslutningstagere i offentligt, privat og civilsamfunds regi. Derfor er Læderstræde 20 også et forpligtigende fællesskab med et ønske om løbende at udbygge og styrke samarbejdet med relevante aktører i – og udenfor – Læderstræde 20. Det er vores mål at Læderstræde 20 kan styrke hele det grønne Danmark, og bidrage til at sætte turbo på den bæredygtige omstilling, nationalt og internationalt.

Om Læderstræde 20

Beboerne tæller en række grønne aktører i Danmark: CONCITO, Plastic Change, Tænketanken Hav, Center for Applied Ecological Thinking, Deltager Danmark og KR Foundation. Vi arbejder med at skabe ny viden og engagement i den grønne omstilling.

Det er vores fælles vision, at Læderstræde 20 skal udvikle sig til en platform for dialog om bæredygtig omstilling for alle relevante aktører og beslutningstagere i offentligt, privat og civilsamfunds regi. Derfor er Læderstræde 20 også et forpligtigende fællesskab med et ønske om løbende at udbygge og styrke samarbejdet med relevante aktører i – og udenfor – Læderstræde 20. Det er vores mål at Læderstræde 20 kan styrke hele det grønne Danmark, og bidrage til at sætte turbo på den bæredygtige omstilling, nationalt og internationalt.

Husets organisationer

Husets organisationer

Danmarks grønne tænketank CONCITO arbejder for at bygge bro mellem klimaløsningerne i Danmark og den globale grønne omstilling. De har til formål at medvirke til en lavere udledning af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITO arbejder særligt med at bringe danske såvel som nordiske løsninger ud internationalt og ved at implementere international viden i dansk kontekst.

DeltagerDanmark er en idébåret socialøkonomisk virksomhed der hjælper alt fra medlemsorganisationer over aktivistgrupper til kommuner og ministerier med at engagere borgere, medarbejder og medlemmer. De arbejder med særligt fokus på at styrke den demokratiske selvtillid hos flere, for stærke fælleskaber og for at etablere handlemuligheder, hvor flere kan være med.

Plastic Change arbejder for at løse plastikkrisen. De har til formål at oplyse befolkningen om konsekvenserne ved plastikforureningen, og indgår aktivt i både nationalt og internationalt samarbejde med industriaktører med konkrete løsninger for at nå de ambitiøse mål for reduktion og genbrug af plastik.

KR Foundation er en almennyttig fond med en mission om at adressere de grundlæggende årsager til klimaforandringerne. KR Foundation har siden etableringen i 2015 uddelt ca. 95 mio. kr. om året til internationale klimaprojekter. KR Foundation støtter desuden danske klimaprojekter via projektet 70i30.

Center for Applied Ecological Thinking (CApE) arbejder for at bidrage til den grønne omstilling ved at stille humanioras store reservoir af viden om økologi og mennesker til rådighed for det omkringliggende samfund. Center for Applied Ecological Thinking har til formål at skabe forum for aktiviteter og fremme forskning samt engagement for den grønne omstilling.

Tænketanken Hav er en privat finansieret tænketank og almennyttig medlemsforening, der arbejder for et rent og sundt hav såvel som en bæredygtig brug af havet. Tænketanken arbejder vidensbaseret og ønsker at bygge bro mellem virksomheder, borgere og beslutningstagere med det formål at oplyse om havets tilstand og tilvejebringe konkrete løsninger, der kan hjælpe os på vej mod den grønne omstilling og et bedre og mere bæredygtigt havmiljø.

Danmarks grønne tænketank CONCITO arbejder for at bygge bro mellem klimaløsningerne i Danmark og den globale grønne omstilling. De har til formål at medvirke til en lavere udledning af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITO arbejder særligt med at bringe danske såvel som nordiske løsninger ud internationalt og ved at implementere international viden i dansk kontekst.

DeltagerDanmark er en idébåret socialøkonomisk virksomhed der hjælper alt fra medlemsorganisationer over aktivistgrupper til kommuner og ministerier med at engagere borgere, medarbejder og medlemmer. De arbejder med særligt fokus på at styrke den demokratiske selvtillid hos flere, for stærke fælleskaber og for at etablere handlemuligheder, hvor flere kan være med.

Plastic Change arbejder for at løse plastikkrisen. De har til formål at oplyse befolkningen om konsekvenserne ved plastikforureningen, og indgår aktivt i både nationalt og internationalt samarbejde med industriaktører med konkrete løsninger for at nå de ambitiøse mål for reduktion og genbrug af plastik.

KR Foundation er en almennyttig fond med en mission om at adressere de grundlæggende årsager til klimaforandringerne. KR Foundation har siden etableringen i 2015 uddelt ca. 95 mio. kr. om året til internationale klimaprojekter. KR Foundation støtter desuden danske klimaprojekter via projektet 70i30.

Center for Applied Ecological Thinking (CApE) arbejder for at bidrage til den grønne omstilling ved at stille humanioras store reservoir af viden om økologi og mennesker til rådighed for det omkringliggende samfund. Center for Applied Ecological Thinking har til formål at skabe forum for aktiviteter og fremme forskning samt engagement for den grønne omstilling.

Tænketanken Hav

Tænketanken Hav arbejder for et rent, sundt hav og en bæredygtig brug af havet. Det gør de ved at samarbejde med virksomheder, beslutningstager og borgere.  En særlig vigtig del af det arbejde Tænketanken Hav laver er derfor at samle viden, For at sikre en genopretning af havet og en omstilling af alle sektorer og aktiviteter der sker i og omkring havet, alt sammen for at sikre at vi bruger havet på en bæredygtig måde med respekt for dyre- og planteliv.